Władze, Komisje

Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie decyzją z dnia 24 marca 1997 r. udzielił Polskiemu Związkowi Karate Tradycyjnego zezwolenia na działalność jako polski związek sportowy. Jest to historyczna chwila dla Związku, otwiera bowiem nowy etap działalności. Jednocześnie wyrażamy serdeczne podziękowanie wszystkim tym, którzy swoją pracą i zaangażowaniem wspierali nasze wszystkie przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że to co nas czeka, jest jeszcze bardziej ekscytujące i stwarza coraz większe możliwości dla realizacji planów w karate tradycyjnym.


Zarząd

 • Prezes – 
 • Wiceprezes – Andrzej Maciejewski
 • Członkowie:  Andrzej Olech, Mirosław Ellwart,  Łukasz Wójcik


Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący – Piotr Mogiłko
 • Członkowie:  Krzysztof Neugebauer, Jarosław Domrazek


Główny Sąd Dyscyplinarny

 • Przewodniczący – Szczepan Thomas
 • Członkowie: sędzia Zbigniew Sitarz, sędzia Janusz Sowa


Sąd Dyscyplinarny

 • Przewodniczący – Anna Kulczyńska
 • Członkowie: sędzia Arkadiusz Bukała, sędzia Łukasz Wójcik

Rzecznik Dyscyplinarny Józef Rączka


Komisje PZKT:

 • Komisja Metodyczno-Szkoleniowa

 

           Nadzór nad szkoleniem z ramienia Zarządu PZKT:
           Włodzimierz Kwieciński
           Andrzej Maciejewski

           Kadra trenerska:
           Krzysztof Neugebauer – trener kadry seniorów i młodzieżowców
           Andrzej Zarzeczny – trener kadry seniorów i młodzieżowców
           Janusz Sowa – trener kadry juniorów i juniorów młodszych
           Paweł Janusz, Iwona Karwacka – asystenci trenerów kadry seniorów i młodzieżowców
           Katarzyna Krzywańska, Łukasz Wójcik – asystenci trenera kadry juniorów i juniorów młodszych         

            Instruktorzy współpracujący:              
          instruktorzy zawodników z kadry narodowej PZKT na rok 2018

 • Janusz Barczyński
 • Jarosław Bicz
 • Maria Depta
 • Jarosław Domrazek
 • Mirosław Ellwart
 • Jacek Fałkowski
 • Piotr Figura
 • Kinga Jędrych-Kontowt
 • Tomasz Jończyk
 • Damian Karwacki
 • Jan Kłębek
 • Anna Koper
 • Anna Kulczyńska
 • Mariusz Lewandowski
 • Robert Malec
 • Marta Niewczas
 • Radosław Niziołek
 • Andrzej Olech
 • Radosław Olczyk
 • Michał Ordowski
 • Zbigniew Sitarz
 • Bartosz Skwarski
 • Ryszard Skwarski
 • Jerzy Szcząchor
 • Andrzej Szeliga
 • Rafał Wajda
 • Mariusz Węglewski
 • Jacek Wierzbicki
 • Janusz Ziółkowski

 

 • Komisja Sędziowska
  Przewodniczący – Włodzimierz Kwieciński
  Członkowie – sędziowie z międzynarodową klasą sędziowską WTKF:

  1. Arkadiusz Bukała
  2. Jarosław Domrazek
  3. Mirosław Ellwart
  4. Dariusz Hejduk
  5. Wojciech Kamiński
  6. Paweł Kasperkiewicz
  7. Mirosław Kuciarski
  8. Anna Kulczyńska
  9. Zbigniew Lipczyk
  10. Andrzej Maciejewski
  11. Andrzej Olech
  12. Józef Rączka
  13. Zbigniew Sitarz
  14. Janusz Sowa
  15. Jerzy Szcząchor
  16. Szczepan Thomas
  17. Małgorzata Zabrocka

 • Komisja Medyczna
  Przewodniczący – Zbigniew Lipczyk
  Zastępca Przewodniczącego – Maciej Prochowski
  Zastępca Przewodniczącego – Aleksander Górski
  Członkowie:

  1. Mieczysław Miodek – lekarz kadry narodowej PZKT
  2. Artur Sczesny
  3. Marek Wiśniewski

  Sędzia medyczny pomocniczy:
  1. Jarosław Zajączkowski

  Lekarze z Komisji Medycznej PZKT posiadający certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej uprawniający do wydawania zaświadczeń dopuszczających do uprawiania karate tradycyjnego: Mieczysław Miodek, Artur Sczesny.

 

 • Komisja Techniczna
  Przewodniczący – Janusz Ziółkowski
  Członkowie:

  1. Jarosław Bicz
  2. Marcin Chałas
  3. Emilia Drozdek
  4. Emilia Mioduszewska
  5. Grzegorz Mucha
  6. Mateusz Owczarczyk
  7. Magdalena Pieczka
  8. Zbigniew Sobkiewicz
  9. Patrycja Zarzycka

 

 • Komisja ds. Indywidualnych Licencji Członkowskich PZKT
 • Paweł Janusz
 • Anna Kulczyńska
 • Mariusz Lewandowski
 • Janusz Sowa

 

 • Komisja Etyki
 • Mirosław Kuciarski
 • Krzysztof Neugebauer
 • Jerzy Szcząchor
 • Andrzej Zarzeczny