Władze, Komisje

Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie decyzją z dnia 24 marca 1997 r. udzielił Polskiemu Związkowi Karate Tradycyjnego zezwolenia na działalność jako polski związek sportowy. Jest to historyczna chwila dla Związku, otwiera bowiem nowy etap działalności. Jednocześnie wyrażamy serdeczne podziękowanie wszystkim tym, którzy swoją pracą i zaangażowaniem wspierali nasze wszystkie przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że to co nas czeka, jest jeszcze bardziej ekscytujące i stwarza coraz większe możliwości dla realizacji planów w karate tradycyjnym.


Zarząd

 • Prezes – Andrzej Maciejewski
 • Wiceprezes – Mirosław Ellwart, Andrzej Olech
 • Członkowie:  Jerzy Szcząchor, Rafał Wajda 


Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący – Janusz Ziółkowski 
 • Członkowie:  Anna Kulczyńska (zawieszona od 1 marca 2020 r.), Jarosław Domrazek 

 

Sąd polubowny

 • Przewodniczący – Barbara Marciniak-Maciejewska 
 • Członkowie:  Dominika Bolechowska, Rafał Panaszek

 

Główny Sąd Dyscyplinarny

 • Przewodniczący – Szczepan Thomas
 • Członkowie: Zbigniew Sitarz, Janusz Sowa


Sąd Dyscyplinarny

 • Przewodniczący – Mirosław Kuciarski 
 • Członkowie: Arkadiusz Bukała, Jacek Pobłocki

Rzecznik Dyscyplinarny Józef Rączka, zastępcy Bartosz Domrazek, Robert Łój


Komisja Programowo-Ekonomiczna 

 • Przewodniczący – Józef Rączka 
 • Członkowie: Zbigniew Sitarz, Krzysztof Neugebauer, Janusz Sowa, Marta Niewczas (zawieszona od 1 marca 2020 r.)

 

Komisja Metodyczno-Szkoleniowa  

          Nadzór nad szkoleniem z ramienia Zarządu PZKT:
           Andrzej Olech 

          Szef wyszkolenia:
           Janusz Sowa 

           Kadra trenerska:
           Krzysztof Neugebauer – trener kadry seniorów i młodzieżowców
           Andrzej Zarzeczny – trener kadry seniorów i młodzieżowców
           Janusz Sowa – trener kadry juniorów i juniorów młodszych
           Iwona Karwacka – asystenci trenerów kadry seniorów i młodzieżowców
           Damian Karwacki – asystenci trenera kadry juniorów i juniorów młodszych         

          Instruktorzy współpracujący:              
          instruktorzy zawodników z kadry narodowej PZKT na rok 2021

 • Jarosław Bicz
 • Maria Depta
 • Jarosław Domrazek
 • Mirosław Ellwart
 • Piotr Figura
 • Damian Karwacki
 • Anna Koper
 • Mariusz Lewandowski
 • Robert Malec
 • Radosław Niziołek
 • Andrzej Olech
 • Radosław Olczyk
 • Zbigniew Sitarz
 • Bartosz Skwarski
 • Ryszard Skwarski
 • Jerzy Szcząchor
 • Rafał Wajda
 • Mariusz Węglewski
 • Jacek Wierzbicki
 • Janusz Ziółkowski

 

 • Komisja Sędziowska
  Przewodniczący – Józef Rączka 

  Członkowie – sędziowie z międzynarodową klasą sędziowską WTKF:
 • Arkadiusz Bukała
 • Jarosław Domrazek
 • Bartosz Domrazek
 • Mirosław Ellwart
 • Mirosław Kuciarski
 • Zbigniew Lipczyk
 • Andrzej Maciejewski
 • Andrzej Olech
 • Józef Rączka
 • Zbigniew Sitarz
 • Janusz Sowa
 • Jerzy Szcząchor
 • Szczepan Thomas
 • Małgorzata Zabrocka

 • Komisja Medyczna
  Przewodniczący – Zbigniew Lipczyk
  Zastępca Przewodniczącego – Maciej Prochowski
  Zastępca Przewodniczącego – Aleksander Górski
  Członkowie:

  • Mieczysław Miodek – lekarz kadry narodowej PZKT
  • Artur Sczesny
  • Marek Wiśniewski

  Sędzia medyczny pomocniczy:
  • Jarosław Zajączkowski
  • Antoni Sczesny

  Lekarze z Komisji Medycznej PZKT posiadający certyfikat nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej uprawniający do wydawania zaświadczeń dopuszczających do uprawiania karate tradycyjnego: Mieczysław Miodek, Artur Sczesny.

 

 • Komisja Techniczna
  Przewodniczący – Janusz Ziółkowski
  Członkowie:

  • Jarosław Bicz
  • Marcin Chałas
  • Emilia Drozdek
  • Emilia Mioduszewska
  • Grzegorz Mucha
  • Mateusz Owczarczyk
  • Magdalena Pieczka
  • Zbigniew Sobkiewicz
  • Patrycja Zarzycka 

 

 • Komisja Etyki
 • Mirosław Kuciarski
 • Krzysztof Neugebauer
 • Jerzy Szcząchor
 • Andrzej Zarzeczny