Kontakt z PZKT

Polski Związek Karate Tradycyjnego
Siedziba PZKT
ul. Sienkiewicza 85/87
90-057 Łódź
tel./faks +48 42 632 85 79
tel. +48 42 632 97 59
e-mail: pzkt@karate.pl

NIP 725-14-47-328

Numery kont PZKT
(Prosimy o dokładne sprawdzenie, czy należność przelewana jest na właściwe konto)
 
WPŁATY ZA EGZAMINY NA STOPNIE UCZNIOWSKIE I PASZPORTY PZKT:
06 8988 0001 0000 0017 8930 0007, Bank Spółdzielczy w Przedborzu

WPŁATY ZA INDYWIDUALNE LICENCJE CZŁONKOWSKIE PZKT (koszt licencji 40 zł – obowiązkowa dla wszystkich ćwiczących od 1 stycznia 2015 r.)
33 8988 0001 0000 0017 8930 0006, Bank Spółdzielczy w Przedborzu
W celu zidentyfikowania wpłaty z osobą, za którą pieniądze zostaną przelane, prosimy w tytule przelewu koniecznie podać następujące dane:
Licencja PZKT + rok: imię i nazwisko, data urodzenia, klub macierzysty
np. „Licencja PZKT 2013: Kacper Abramczyk, ur. 20.05.2000, Lubelski KKT” Więcej informacji: Indywidualne licencje członkowskie PZKT

POZOSTAŁE WPŁATY (licencje klubowe, licencja Egzaminatora, opłaty za udział w szkoleniach itd.):
71 8988 0001 0000 0017 8930 0001, Bank Spółdzielczy w Przedborzu

Biuro Promocji w Warszawie
ul. Osowska 82
04-351 Warszawa
tel. +48 22 404 44 38
Dni i godziny pracy:
poniedziałek i środa godz. 11.00-15.00 oraz wtorek godz. 16.00-20.00
e-mail: bazadanych.karate@wp.pl (sprawy związane z bazą danych PZKT m.in.: egzaminy, budopasy)
e-mail: licencje.pzkt@karate.pl (sprawy związane z indywidualnymi licencjami członkowskimi PZKT)

 
Rzecznik Prasowy PZKT:
Janusz Kawałko
tel. +48 696 066100
e-mail: janusz@kawalko.com

 

 

W sprawie wyjaśnień kwestii formalnych prosimy o kontakt odpowiednio z:
Siedziba PZKT w Łodzi (dane kontaktowe powyżej)

  • Licencje klubowe
  • Punkty do licencji PZKT


Biuro Promocji PZKT w Warszawie
(dane kontaktowe powyżej)

  • Rejestracja stopni
  • Licencje zawodnicze
  • Paszporty (budopasy)
  • Indywidualne licencje członkowskie PZKT (40 zł)