Wywiady

 
08.07.2008 Wywiad z Senseiem Nishiyam± w "Black Belt" Wywiad z Senseiem Nishiyam± w amerykańskim czasopi¶mie "Black Belt" - styczeń 2006 r.wi?cej
10.09.2007 Rozmowa z prof. Tomaszem Karskim Kierownikiem Katedry i Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej AM w Lubliniewi?cej
18.03.2002 "Tak naprawdę wszystko powstaje najpierw w głowie" Rozmowa z Włodzimierzem Kwiecińskimwi?cej