WTKF

Od 1972 roku organizacją zarządzającą karate tradycyjnym na świecie i wyznaczającą techniczne standardy tej sztuki walki była Międzynarodowa Federacja Karate Tradycyjnego (ITKF) z siedzibą w Los Angeles (USA). Powstała ona po rozłamie, jaki nastąpił w organizacji WUKO (World Union of Karate Organization), z powodu dopuszczenia do startu w mistrzostwach świata zawodników z RPA, wówczas kraju apartheid.

Polski Związek Karate Tradycyjnego był członkiem Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego od roku 1990, kiedy to polska reprezentacja po raz pierwszy wystartowała na Mistrzostwach Świata w Karate Tradycyjnym w Limie (Peru).

W dniu 17 sierpnia 2013 roku w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara  Wieś” (Polska) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie delegatów Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego (ITKF) zdecydowało o przeniesieniu siedziby ITKF z Los Angeles do Genewy (Szwajcaria). Decyzja ta zyskała poparcie przedstawicieli 23 państw z całego świata, w tym: Armenii, Austrii, Brazylii, Czech, Francji, Hiszpanii, Izraela, Japonii, Kanady, Kostaryki, Litwy, Mołdawii, Paragwaju, Peru, Polski, Rumunii, Rosji, Serbii, Stanów Zjednoczonych, Turkmenistanu, Ukrainy, Urugwaju oraz Wenezueli.

Zgodnie z przyjętym statutem ITKF – jako międzynarodowa organizacja pozarządowa – zajmował się promowaniem karate tradycyjnego na świecie, realizując decyzję 101. Sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz w oparciu o „Przepisy Sędziowskie ITKF”. Zreorganizowany ITKF stanowił wspólną platformę dla wielu stylów i nurtów karate tradycyjnego rozwijających się na świecie.

W dniu 24 października 2014 roku Walne Zgromadzenie delegatów Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego (ITKF) zadecydowało o zmianie nazwy organizacji na Światową Federację Karate Tradycyjnego (World Traditional Karate-Do Federation – WTKF). Cele statutowe organizacji pozostały bez zmian. Niezmiennie zajmuje się ona promowaniem karate tradycyjnego na świecie, realizując decyzje 101. Sesji Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego.

Decyzją Walnego Zgromadzenia WTKF został zatwierdzony następujący skład Zarządu WTKF:
1. Włodzimierz Kwieciński (Polska)                     – Prezydent
2. Mahmoud Tabassi (USA)                                – Wiceprezydent I (reprezentujący Amerykę Północną) 
3. Nilton Aurimar Tiburcio de Souza (Brazylia)   – Wiceprezydent II (reprezentujący Amerykę Południową)
4. Andrzej Maciejewski (Polska)                         – Wiceprezydent III (reprezentujący Europę)
5. Nelson Carrion (Urugwaj)                              – Sekretarz Generalny
6. Giedrius Dranevicius (Litwa)                           – Członek Zarządu
7. Katsuya Ishiyama (Wenezuela)                     – Członek Zarządu
8. Radoslav Janus (Czechy)                              – Członek Zarządu
9. Robert Fusaro (USA)                                     – Członek Zarządu

Światowa Federacja Karate Tradycyjnego to prężnie działająca organizacja międzynarodowa, która może poszczycić się organizacją wielu prestiżowych zawodów w karate tradycyjnym, które zgromadziły na starcie najlepszych zawodników z całego świata.