Walki indywidualne i drużynowe

Walki indywidualne - kategoria open

 

 • Shobu Ippon, czyli walka do 1 punktu (2 wazari lub 1 ippon). Długość walki: 90 s (czasu efektywnego).
 • Sanbon Shobu - walka składająca się z trzech Shobu Ippon (tak jak trzy sety w tenisie).
 • Jogai (wyjście poza pole walki): dwa wyjścia równają się wazari dla przeciwnika.

Aby zdobyć punkt, zawodnik wykonujący technikę winien zachować prawidłową pozycję, stabilność i zanshin (gotowość do kontynuowania walki, duch walki). Podczas wykonywania techniki kontakt jest zabroniony. Jeśli takowy miał miejsce, ocena jego skutków należy do sędziego. I tak:

 • kontakt niepowodujący obrażeń u przeciwnika, z dobrą i precyzyjną kontrolą = 1 pełny punkt,
 • kontakt wywołujący widoczne obrażenia przeciwnika = może być uznany przez sędziego za hansoku (dyskwalifikacja),
 • kontakt o znikomych skutkach dla przeciwnika = chui,
 • w przypadku hikiwake, aby przyznane zostało zwycięstwo przy pierwszym wazari lub ippon, wymagane jest ketteisen albo o wyniku rozstrzyga decyzja sędziego.

Walki drużynowe

 

Zwycięstwo przypada drużynie, która po zakończeniu meczu ma na koncie więcej punktów. Punkty liczy się w nastepujący sposób:

 • ippon = 10 punktów,
 • wazari = 4 punkty,
 • chui = 4 punkty dla przeciwnika ,
 • hansoku = 10 punktów dla przeciwnika (w przypadku uprzedniego przyznania chui nie liczy się),
 • jogai = 2 punkty dla przeciwnika.

Walki drużynowe i indywidualne rozgrywane się systemem eliminacji prostych, bez repasaży.