Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki Dojo – Stara Wieś Oficjalne otwarcie Dojo - Stara Wieś

 

Otwarcie Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś” 

 

a

d90rocznica

W dniu 10 października 2009 r. odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś” w Starej Wsi. Uroczystość  połączona była z centralnymi obchodami 90. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Japonią. Podczas uroczystości rozegrane zostały finały V Pucharu Świata w Karate Tradycyjnym. Patronat nad uroczystością otwarcia „Dojo – Stara Wieś” objął laureat pokojowej Nagrody Nobla, legenda Solidarności, Prezydent Lech Wałęsa.

Program

dwalesa

8 października 2009 (czwartek)
1. Wizyta w Łodzi, w związku z organizacją w Polsce Mistrzostw Świata 2012, w programie m.in.:
·    spotkanie Zarządu Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego (ITKF) z przedstawicielami władz Miasta Łodzi i samorządu województwa łódzkiego
·    zwiedzanie Hali Widowiskowo-Sportowej „Arena”, w której odbędą się mistrzostwa świata
·    lunch z przedstawicielami władz Miasta Łodzi i samorządu województwa łódzkiego
2. Kurs Przygotowawczy do Pucharu Świata w „Dojo - Stara Wieś”

9 października 2009 (piątek)
1. Kurs Przygotowawczy do Pucharu Świata w „Dojo - Stara Wieś”
2. Wycieczka dla uczestników Pucharu Świata

10 października 2009 (sobota)
1. Przed południem: V Puchar Świata w Karate Tradycyjnym – I część (eliminacje)
2. Od godz. 15.45:
·    uroczystość oficjalnego otwarcia Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo - Stara Wieś”
·    Centralne obchody 90. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Japonią
·    V Puchar Świata w Karate Tradycyjnym – finały
·    Sayonara Party
Wstęp na uroczystość tylko dla zaproszonych gości.

 

11 października 2009 (niedziela)
Od godz. 11.00 - Dzień Otwarty Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś”


Więcej informacji o V Pucharze Świata w Karate Tradycyjnym i uroczystości otwarcia "Dojo - Stara Wieś"

Więcej informacji o Dniu Otwartym Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś”

 

Obecnie czynione są starania, aby Centrum zostało nazwane imieniem Hidetaki Nishiyamy, największego autorytetu karate tradycyjnego na świecie, założyciela i wieloletniego prezydenta Międzynarodowej Federacji Karate Tradycyjnego (ITKF), który odszedł w listopadzie ubiegłego roku. To właśnie Sensei Nishiyama zapoczątkował to wielkie przedsięwzięcie i wspierał jego realizację.

Ośrodek powstaje głównie ze środków finansowych Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz funduszy własnych Polskiego Związku Karate Tradycyjnego. Ponadto otrzymaliśmy pomoc ze strony Rządu Japonii, który dwukrotnie przeznaczył dotacje na realizację inwestycji. Nasze przedsięwzięcie zyskało również poparcie pana Hirofumi Nakasone, ministra spraw zagranicznych Japonii. Podczas spotkania z ministrem sportu i turystyki Mirosławem Drzewieckim, które odbyło się w lipcu ub.r., minister Nakasone podkreślił, że oficjalne otwarcie ośrodka „Dojo – Stara Wieś” powinno zostać połączone z centralnymi obchodami 90. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Japonią (więcej informacji).


„Dojo – Stara Wieś” będzie drugim obiektem w Polsce propagującym kulturę japońską. Pierwszy – Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie – powstał w roku 1994 z inicjatywy Fundacji Kioto-Kraków Andrzeja Wajdy i Krystyny Zachwatowicz. Tego typu miejsca są niezwykle ważne dla świadomości Japończyków, którzy przywiązują dużą wagę do tradycji i kultury. Na tak duże zainteresowanie strony japońskiej naszym projektem wpływa fakt, że Dojo (sala treningowa) – początek drogi – jest dla nich miejscem, które traktują z niezwykłą atencją. Tam kształtuje się ludzki charakter i rozpoczyna edukację. Treningi w dojo, polegające na samodoskonaleniu i samodyscyplinie, wykształciły rzesze japońskich liderów życia gospodarczego i politycznego, co miało niewątpliwie duży wpływ na to, że Japonia jest obecnie drugą na świecie potęgą ekonomiczną.