Komunikaty

07.05.2009 Stanowisko polskich związków sportowych sportów nieolimpijskich

Polski Związek Karate Tradycyjnego podpisał się pod wspólnym stanowiskiem polskich związków sportowych sportów nieolimpijskich, który powstał w odpowiedzi na zaproszenie Ministerstwa Sportu i Turystyki do konsultacji w sprawie nowego projektu ustawy o sporcie.

 

Proponowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki projekt ustawy o sporcie faworyzuje sport olimpijski, dyskryminując sport nieolimpijski. Sporty nieolimpijskie zrzeszają wielokrotnie więcej (ok. 10-12 razy) ćwiczących niż sporty olimpijskie i otrzymują mniej niż 10% dotacji budżetowej, którą otrzymują sporty olimpijskie. Przedstawiony projekt ustawy przewiduje likwidację 16 istniejących nieolimpijskich związków sportowych oraz nie respektuje praw nabytych niektórych istniejących polskich związków sportowych.

 

Uprawianie oryginalnych japońskich sztuk walki umożliwia prawidłowy rozwój fizyczny oraz rozwój charakteru i osobowości ćwiczących. Rodzice wybierają japońskie sztuki walki, ponieważ są one bezpieczne, wpływają korzystnie na zdrowie i charakter ich dzieci.

 

Prof. Tomasz Karski, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, twierdzi, że: „Karate, dbając o harmonię budowy ciała, przez czynne ćwiczenia chroni narząd ruchu przed wieloma schorzeniami i deformacjami. Jeśli dziecko ćwiczy karate, rodzice mogą spać spokojnie i nie bać się o kręgosłup swojego dziecka! Karate zapobiega skoliozom, karate leczy skoliozy!”.

 

O wartościach wychowawczych płynących z uprawiania japońskich sztuk walki nie trzeba przekonywać. Dzieci uczą się zasad obowiązujących w dojo, szacunku do swojego nauczyciela, współćwiczących oraz do samych siebie. Nieustannie pracują na swoim rozwojem, pokonując kolejne kroki do ustabilizowania emocji.

 

Przedstawiony projekt ustawy chce zepchnąć na drugi plan to, co jest wartościowe i dotyczy dużej części społeczeństwa. Uprawianie sportów nieolimpijskich daje radość, poprawia kondycję fizyczną społeczeństwa, jest także alternatywą dla biernego i statycznego trybu życia.

 


Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej wspólnym stanowiskiem polskich związków sportowych sportów nieolimpijskich.