Komunikaty

21.12.2014 Zmiana regulaminu nadawania klas sportowych PZKT
Informujemy, że na zebraniu Zarządu PZKT w dniu 5.12.2014 r. został zatwierdzony nowy Regulamin nadawania klas sportowych w PZKT. Tym samym Uchwała Zarządu Polskiego Związku Karate Tradycyjnego z dnia 20.04.2007 r. w sprawie zasad i trybu nadawania klas sportowych traci ważność.