Komunikaty

21.12.2015 Indywidualne licencje członkowskie PZKT

W związku z wprowadzeniem przez Walne Zgromadzenie PZKT indywidualnych licencji członkowskich PZKT dla wszystkich członków PZKT od dnia 1 stycznia 2015 r. informujemy, że Zarząd PZKT ustalił roczną wysokość składki na kwotę 40 zł/os.

Uchwałą Zarządu PZKT z dnia 27.11.2015 r. został zmieniony okres ważności indywidualnej licencji członkowskiej PZKT – licencje opłacone od 1 września 2015 roku będą ważne przez 12 miesięcy, licząc od daty zaksięgowania wpłaty na koncie PZKT. Licencje opłacone wcześniej (przed 1 września 2015) zachowują ważność do 31 grudnia 2015 roku.

 

Licencja służy identyfikacji osoby w ewidencji PZKT, co pozwoli m.in. na uszczelnienie systemu przeprowadzania egzaminów na stopnie uczniowskie. Licencja ma być swego rodzaju „biletem” do serwisu oferowanego przez PZKT. Wykupienie licencji jest warunkiem udziału we wszelkich aktywnościach związanych z uprawianiem karate tradycyjnego w ramach PZKT, m.in. udziału w treningach w klubach macierzystych, przystąpienia do egzaminu na stopnie uczniowskie i mistrzowskie, rejestracji egzaminu w PZKT, udziału w zawodach itd.

Korzyści dla osób posiadających licencję PZKT:

 1. Każda osoba posiadająca licencję PZKT otrzyma bezpłatny paszport PZKT (dotyczy osób, które nie posiadają paszportu).
 2. Osoby z aktualną licencją PZKT otrzymują zniżkę na pobyt w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś” podczas aktywności z kalendarza PZKT. Koszt noclegu z pełnym wyżywieniem 140 zł/doba.
 
Szczegółowe warunki i tryb pobierania opłat:
 1. Wpłat za indywidualne licencje należy dokonywać na poniższe konto PZKT:
  58 1160 2202 0000 0003 6414 0476, Bank Millennium

 2. Licencje mogą być wpłacane indywidualnie przez ćwiczących lub przez kluby.
  • W przypadku dokonywania wpłaty przez osobę indywidualną, prosimy w tytule przelewu koniecznie podać następujące dane:
   Imię i nazwisko, data urodzenia, klub macierzysty
   np. „Kacper Abramczyk, ur. 20.05.2000, Lubelski KKT”
  • W przypadku dokonywania opłaty przez klub, jest on zobowiązany niezwłocznie po dokonaniu transakcji przesłać wykaz osób, za które dokonana została opłata na załączonym formularzu „Licencje – lista” wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty na adres e-mail: licencje.pzkt@karate.pl

 

Przypominamy, że ćwiczący mogą na bieżąco sprawdzać ważność licencji w swoich klubach macierzystych, które mają dostęp do bazy danych PZKT.


Pliki do pobrania: