Komunikaty

21.01.2013 Informacja Komisji Medycznej PZKT w sprawie badań lekarskich dla ćwiczących w PZKT