Komunikaty

21.03.2018 Informacja Komisji Medycznej PZKT w sprawie badań lekarskich dla ćwiczących w PZKT
W pliku do pobania: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zawodnikom orzeczeń lekarskich o stanie zdrowia oraz zakresu i częstotliwości wymaganych badań lekarskich niezbędnych do uzyskania tych orzeczeń.