Komunikaty

28.12.2012 Nowy podział kategorii wiekowych
W celu ujednolicenia kategorii wiekowych z międzynarodowymi standardami Zarząd PZKT podczas zebrania 9 grudnia 2012 r. podjął uchwałę o nowym podziale kategorii wiekowych obowiązujących we współzawodnictwie sportowym w PZKT.

Od roku 2013 w PZKT będą obowiązywały następujące kategorie wiekowe:
  • młodzik: 12-13 lat
  • junior młodszy: 14-15 lat
  • junior: 16-17 lat
  • młodzieżowiec: 18-19-20 lat
  • senior: 21 lat +