Komunikaty

22.09.2012 Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Karate Tradycyjnego (16.09.2012)
W dniu 16 września 2012 r. w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo -Stara Wieś” w Starej Wsi odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.
Delegaci dokonali wyboru nowych składów Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Dyscyplinarnego, Głównego Sądu Dyscyplinarnego oraz osoby nowego Rzecznika Dyscyplinarnego. Podjęte zostały także uchwały w sprawie zmian Statutu PZKT oraz regulaminów pracy Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądów Dyscyplinarnych.
Nowo wybrane władze w toku obrad odbyły swoje pierwsze posiedzenia, na których dokonano ukonstytuowania składu i podziału funkcji.

Skład nowo wybranych władz Polskiego Związku Karate Tradycyjnego:

Zarząd PZKT:
1. Prezes Zarządu - Włodzimierz Kwieciński
2. Wiceprezes Zarządu - Andrzej Maciejewski
3. Członek Zarządu - Józef Rączka
4. Członek Zarządu - Andrzej Olech
5. Członek Zarządu - Mirosław Ellwart

Komisja Rewizyjna PZKT:
1. Przewodniczący - Janusz Ziółkowski
2. Członek - Mariusz Lewandowski
3. Członek - Krzysztof Neugebauer

Sąd Dyscyplinarny PZKT:
1. Przewodniczący – Łukasz Radwański
2. Sędzia - Anna Kulczyńska
3. Sędzia - Arkadiusz Bukała

Główny Sąd Dyscyplinarny PZKT:
1. Przewodniczący - Szczepan Thomas
2. Sędzia - Zbigniew Sitarz
3. Sędzia - Janusz Sowa

Rzecznik Dyscyplinarny PZKT - Paweł Janusz