Działalność PZKT

dpzkt

Prezentujemy poniżej opracowanie przybliżające działalność Polskiego Związku Karate Tradycyjnego.

Materiał ten został przekazany do Ministra Sportu i Turystyki Witolda Bańki w ślad za oficjalnym spotkaniem Prezesa PZKT Włodzimierza Kwiecińskiego z Panem Ministrem, do którego doszło w lipcu 2017 r. Głównym tematem rozmowy była zmiana ustawy o sporcie, która w obecnym kształcie zmierza do pozbawienia PZKT statusu polskiego związku sportowego, ponieważ nakłada na nas obowiązek przedłożenia zaświadczenia o przynależności do międzynarodowej federacji sportowej działającej w sporcie olimpijskim lub paraolimpijskim lub innej uznanej przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Minister Bańka zadeklarował, że Ministerstwo planuje nowelizację ustawy o sporcie, aby najpopularniejsze nieolimpijskie związki sportowe zachowały status Polskiego Związku Sportowego (możemy o tym m.in. przeczytać w artykule: http://fakty.interia.pl/polska/news-beata-szydlo-nie-ma-sukcesow-w-sporcie-jezeli-nie-inwestuje-,nId,1954370). Podczas spotkania zostaliśmy poproszeni o przekazanie do MSiT szczegółowego opracowania na temat działalności PZKT, w którym mieliśmy zaprezentować skalę i zasięg naszych działań.

Jest to efekt naszej pracy, którym chcemy się ze wszystkimi podzielić, a Pana Ministra trzymamy za słowo!

Pliki do pobrania: