Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki Dojo – Stara Wieś Inwestycja Dojo - Stara Wieś

a

DOJO  -  STARA WIEŚ 
www.dojostarawies.com

W roku 2003 rozpoczęła się inwestycja budowy Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki "Dojo - Stara Wieś" w miejscowości Stara Wieś, gm. Przedbórz, woj. łódzkie. Głównym inwestorem jest Fundacja Rozwoju Karate Tradycyjnego, która zawarła porozumienie z Polskim Związkiem Karate Tradycyjnego w zakresie pozyskania środków na budowę obiektu. Planowane otwarcie Centrum - 10 października 2009 r.

 Celem przedsięwzięcia jest stworzenie unikalnego - w skali europejskiej - ośrodka do szkolenia japońskich sportów i sztuk walki oraz propagowanie kultury japońskiej dla współczesnych Europejczyków. Ośrodek pozwoli na jeszcze większe, niż dotychczas, zdynamizowanie aktywności polskiego ruchu karate tradycyjnego. Będzie stanowił optymalne logistyczne i organizacyjne zaplecze dla całego szeregu stałych, a rozproszonych dotychczas w całej Polsce, imprez ogólnokrajowych i międzynarodowych, szkoleń i seminariów z udziałem największych japońskich mistrzów karate tradycyjnego. Ośrodek będzie kompleksem sportowo-noclegowym, o nieco rozproszonej zabudowie, wzorowanej na architekturze japońskiej, z wyraźnie wydzielonymi częściami: noclegową (w postaci domków), gastronomiczną i treningową. Ośrodek swoją formułą i charakterem odbiegać będzie od powszechnie przyjętego wizerunku ośrodków sportowych. Ta odmienna formuła umożliwi, oprócz prowadzenia treningów sportowych, organizowanie zajęć przybliżających inne formy kultury japońskiej (kaligrafia, origami, ikebana, bonsai, poezja haiku) oraz prowadzenie działalności wystawienniczej. Gorącym zwolennikiem pomysłu budowy wielofunkcyjnego ośrodka jest wybitny japoński twórca Ojin Tsutomu Yoshida, który będzie w tym miejscu realizować swoje artystyczne zamierzenia, w formie wystaw i performance. Architektura i ergonomia budynków Ośrodka będzie dostosowana do zwyczajów panujących w kulturze japońskiej, stworzy warunki do skupienia się i koncentracji, umożliwi przestrzeganie etykiety japońskiej. Obiekt wpisze się w istniejący krajobraz, zachowując wyjątkowe walory tego miejsca. Ukształtowanie terenu ośrodka pozwoli na wytyczenie ścieżek rowerowych i wydzielenie części przeznaczonej do uprawiania jazdy konnej oraz japońskiej sztuki łucznictwa konnego yabusame.

Obiekt zlokalizowany będzie na terenie o powierzchni 60 ha, będącym własnością Fundacji. Centrum składać się będzie z:

  •  2 budynków halowych z salami do ćwiczeń oraz z zapleczem socjalnym i z pomieszczeniem odnowy biologicznej;
  •  budynku i sali do rehabilitacji ruchowej;
  •  16 domków noclegowych, na 7 miejsc każdy, otoczonych ogrodem japońskim i wydzielonych z otoczenia;
  •  recepcji i budynku administracyjnego;
  •  stajni z budynkiem gospodarczym i mieszkalnym.


WYŚWIETL MAPĘ

Idea stworzenia ośrodka spotkała się z dużym poparciem ze strony Ministerstwa Sportu oraz rządu japońskiego (Japanese - Polish Counterpart Fund), które udzieliły dotacji na budowę obiektu. Swój udział w przedsięwzięciu ma również Urząd Miasta i Gminy Przedbórz, który zobowiązał się pokryć koszty doprowadzenia drogi dojazdowej i wodociągu.
Swoje poparcie dla idei budowy ośrodka wyrazili również Międzynarodowa Federacja Karate Tradycyjnego (ITKF), Europejska Federacja Karate Tradycyjnego (ETKF), Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej i Sportu, Towarzystwo Polsko-Japońskie.

 

a