Aktualności

14.05.2020 Ogólnopolski program upowszechniania karate tradycyjnego "Klub Karate" - informacja
Polski Związek Karate Tradycyjnego uruchamia Ogólnopolski program upowszechniania karate tradycyjnego "Klub Karate". Celem programu jest wsparcie organizacji nowych klubów karate tradycyjnego w miejscowościach, w których takie kluby nie funkcjonowały lub przestały funkcjonować. 
 
Program "Klub Karate" zakłada:
 
- pomoc administracyjną i prawną w zakresie założenia, organizacji i prowadzenia stowarzyszenia;
- wspieranie rozwoju szkoleniowego instruktorów i trenerów;
- pomoc w organizacji grup szkoleniowych w oparciu o programy PZKT dotyczące upowszechniania karate tradycyjnego w różnych środowiskach np. "Sportowy Talent" dla dzieci, "Rodzina Pro-Active" i "Aktywny Senior Karate 50+";
- pomoc w budowaniu relacji z instytucjami zajmującymi się sportem na terenie działalności klubu np. gmina, Urząd Marszałkowski, Wojewódzka Federacja Sportu;
- pomoc w promocji działalności klubu.
 
Propozycje udziału w programie prosimy przesyłać drogą e-mailową na adres biuro.pzkt@wp.pl, podając: 
 
- imię i nazwisko;
- stopień zaawansowania w karate tradycyjnym;
- kwalifikacje szkoleniowe;
- propozycja miejsca utworzenia klubu (miejscowość, powiat, województwo);
- cel i koncepcja realizacji przedsięwzięcia;
- oczekiwana pomoc ze strony PZKT;
- dane kontaktowe: adres e-mail i numer telefonu.