Aktualności

11.05.2020 Kurs sędziowski (online), 22.05.2020 - informacja
Kurs sędziowski Polskiego Związku Karate Tradycyjnego (w trybie online) - utrwalający i przygotowujący do podniesienia kwalifikacji
 
Uczestnicy: 
- sędziowie międzynarodowi i krajowi
- trenerzy i instruktorzy
- zawodnicy (minimum: 14 lat i stopień zaawansowania 1 dan)
 
Prowadzący:
- członkowie Komisji Sędziowskiej PZKT 
- koordynator - Jerzy Szcząchor (sędzia klasy międzynarodowej)  
 
Termin:  
- I sesja (część ogólna/utrwalająca) - 22 maja 2020 roku, godz. 18:00
(szkolenie obowiązkowe dla uczestników II sesji)
- II sesja (część specjalistyczna dla kandydatów na sędziów, podwyższenie klasy sędziowskiej lub podtrzymanie uprawnień sędziowskich - zgodnie z kryteriami obowiązującymi w PZKT) - termin do ustalenia
 
Program:
1. KATA:
- na czym polega obserwacja kata (dynamika ciała, siła, forma, przejścia)
- punkty bazowe
- punkty za "mistrzostwo"
- punkty karne (dyskwalifikacja) 
- sędziowanie (punktowe i chorągiewkowe)
- KATA DRUŻYNOWE
- KI TEI
 
2. KUMITE
- pole walki
- sędziowie (funkcje, obowiązki)
- prowadzenie spotkania - gesty oznaczające przerwanie walki
- przyznawanie punktu - gesty, definicja ippon, pole trafień
- dlaczego nie przyznaję punktu
- kary
- ogłaszanie zwycięzcy
- KOGO KUMITE - prowadzenie pojedynku, dodatkowe przepisy
- KUMITE DRUŻYNOWE
 
3. EN BU
- charakterystyka pokazu (techniki obowiązkowe, techniki dozwolone, techniki zabronione)
- obserwacja (technika, timing, ma ai, aspekt budo, choreografia)
- punkty karne (hansoku)
- punkty za "mistrzostwo"
 
Warunki udziału:
- posiadanie licencji indywidualnej PZKT
- posiadanie licencji klubowej PZKT przez klub macierzysty uczestnika
 
Udział w I sesji jest otwarty (z uwzględnieniem warunków udziału i uczestników) oraz jest warunkiem udziału w II sesji kursu
 
Zgłoszenia:
I sesja: należy przesłać e-mail na adres biuro.pzkt@wp.pl do dnia 18 maja 2020 roku, podając:
- imię i nazwisko
- klub macierzysty
- stopień zaawansowania
- rok urodzenia
- funkcja (sędzia międzynarodowy lub krajowy - jaka klasa, trener/instruktor, zawodnik)
- wstępna deklaracja uczestnictwa w II sesji (specjalistycznej) z podaniem zakresu uczestnictwa (kandydat na sędziego, podwyższenie klasy sędziowskiej, podtrzymanie uprawnień sędziowskich, tylko udział) 
- dane kontaktowe: adres e-mail i nr telefonu
 
II sesja - szczegółowe informacje zostaną przekazane w późniejszym terminie