Aktualności

27.02.2020 Podziękowanie

Uprzejmie dziękujemy Ministertwu Sportu za przyznanie trenerom karate tradycyjnego wyróżnień w postaci dyplomów oraz nagród pieniężnych w uznaniu za wybitne osiągnięcia w zakresie sportu związane z sukcesami szkolonych zawodników w rywalizacji sportowej na arenie międzynarodowej w 2019 roku.

 

Uhonorowani zostali trenerzy: Krzysztof Neugebauer, Andrzej Zarzeczny, Iwona Karwacka, Radosław Olczyk, Janusz Sowa i Rafał Wajda. 

 

Serdecznie gratulujemy!