Aktualności

11.02.2020 Szkolenie dla egzaminatorów PZKT i kandydatów na egzaminatorów PZKT, egzamin dla egzaminatorów PZKT, 22.03.2020 r., Spała - informacja
W dniu 22 marca 2020 roku (godz. 11:00-13:00) w Centralnym Ośrodku Sportu OPO w Spale odbędzie się szkolenie dla egzaminatorów PZKT i kandydatów na egzaminatorów PZKT, a także egzamin na egzaminatorów PZKT oraz podwyższenie klasy egzaminatorskiej. 
 
 
Program:
- analiza procedur formalnych uzyskania i utrzymania licencji egzaminatora PZKT,
- zasady i etykieta przeprowadzania egzaminów,
- kryteria egzaminacyjne,
- egzamin dla kandydatów na egzaminatorów PZKT i podwyższenie klady egzaminatorskiej. 
 
Uczestnicy:
- dotychczasowi egzaminatorzy PZKT,
- kandydaci na egzaminatorów PZKT - osoby spełniające poniższe warunki:
a) trenerzy PZKT z ważną licencją (warunkowo kandydaci na trenerów - uczestnicy kursu trenerskiego 2020)
b) sędziowie PZKT minimum klasy krajowej minimum C w kata i kumite. 
 
Koszt udziału w szkoleniu i egzaminach:
- dotychczasowi egzaminatorzy PZKT z dokonaną opłatą licencyjną za 2020 rok (koszt licencji 200 zł): szkolenie bezpłatne (w ramach ww. licencji);
- kandydaci na egzaminatorów PZKT: opłata 100 zł (ewentualny udział w egzaminie w ramach ww. opłaty);
- egzamin na podwyższenie klasy egzaminatorskiej: 100 zł 
 
 
Dane do wpłat: Polski Związek Karate Tradycyjnego, 04-351 Warszawa, ul. Osowska 82, nr konta: 43 1160 2202 0000 0003 6414 0940, Bank Millenium
W treści przelewu prosimy wpisać: imię i nazwisko, szkolenie egzaminatorskie 3/2020 
 

Zgłoszenia należy przesyłać do dnia 5 marca 2020 r. na adres: biuro.pzkt@wp.pl, podając:
- imię i nazwisko
- datę urodzenia
- stopień
- dotychczasowy egzaminator (należy podać posiadaną klasę egzaminatorską) / kandydat na egzaminatora
- uprawnienia szkoleniowe trenerskie tak/nie 
- klasa sędziowska tak (należy podać posiadaną klasę sędziowską) / nie
- egzamin na klasę egzaminatorską tak (należy podać, na którą klasę ma się odbyć egzamin) / nie
- dane kontaktowe: adred e-mail i nr telefonu
 
Do zgłoszenia należy dołączyć powierdzenie wpłaty (kandydaci na egzaminatorów PZKT i do egzaminów).

 
Udział w szkoleniu jest warunkiem podtrzymania licencji egzaminatorskiej PZKT na rok 2020.