Aktualności

28.10.2019 Światowe Mistrzostwa Dzieci, Kadetów i Juniorów w Karate Platforma 2019, 10.11.1019, Brno - komunikat dotyczący zgłoszeń

 Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rejestracji zawodników do startu w Światowych Mistrzostwach Dzieci, Kadetów i Juniorów w Karate Platforma 2019 dokonują kluby bezpośrednio u organizatora przez panel: http://tournaments.worldbudokarate.org/ 

Decyzja ta jest spowodowana bardzo dużą liczbą zgłoszeń i licznymi korektami dokonywanymi przez kluby w zgłoszeniach przekazanych do tej pory do PZKT.

Prosimy również o podanie drogą mailową na adres: biuro.pzkt@wp.pl dokładnej liczby zawodników z danego klubu, w nierzekraczalnym terminie do dnia 2 listopada 2019 roku w celu przekazania klubom emblematów flagi narodowej.