Aktualności

02.10.2019 Komunikat
Szanowni Państwo,
podczas walnego zgromadzenia WTKF, które odbyło się w dniu 28 września 2019 roku w Pradze, zdecydowano o przemianowaniu 34th WTKF European Traditional Karate-do Championship (34. Mistrzostw Europy w Tradycyjnym Karate-Do WTKF), które odbędą się w Moskwie 11 października 2019 roku, na Intercontinental Cup in Traditional Karate (Puchar Interkontynentalny w Karate Tradycyjnym), w związku z czym zostały one pozbawione prawa do używania nazwy i logo WTKF. Powyższa decyzja została podjęta w związku z faktem, że organizatorzy zaprosili do udziału w turniejach kraje takie jak: Republika Kirgiska, Zjednoczone Emiraty Arabskie oraz państwa, które nigdy nie zostały uznane za kraje - Doniecka Republika Ludowa. Udział tych uczestników zakwestionował status turnieju jako Mistrzostw Europy. Ponadto zaproszenie Donieckiej Republiki Ludowej uniemożliwia udział w turnieju krajów takich jak Ukraina czy Izrael. Z wymienionych powodów ranga ww. turnieju musiała zostać zmieniona, co skutkuje wstrzymaniem wsparcia WTKF dla tego wydarzenia.

Ponadto informujemy, że VI Europejski Puchar Dzieci, który odbędzie w Moskwie w dniu 12 października 2019 roku, pozostaje bez zmian. 
 
Z kolei Światowe Mistrzostwa Dzieci w Karate Tradycyjnym - Platforma 2019, główna impreza WTKF przeznaczona dla dzieci, odbędzie się 9 listopada 2019 roku w Brnie. Jednocześnie, decyzją walnego zgromadzenia WTKF, tego samego dnia, w Brnie zostaną rozegrane 34th European Traditional Karate Championships WTKF.