Aktualności

08.03.2019 Program KLUB 2019
Zachęcamy kluby członkowskie PZKT, które prowadzą formalnie zarejestrowaną działalność sportową od co najmniej 3 lat (przed datą złożenia wniosku), do ubiegania się o dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu KLUB 2019.
Dotację można przeznaczyć na zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozu sportowego lub na dofinansowanie wynagrodzenia szkoleniowców.
Termin składania wniosków: 15.03.2019 r.

Szczegółowe informacje:
https://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2018-rok/2430,Nabor-wnioskow-na-realizacje-w-2019-r-Programu-KLUB-w-ramach-rozwijania-sportu-p.html