Aktualności

07.02.2019 Wyjazdy zagraniczne – informacje organizacyjne

Staż treningowy
Miejsce: Dojo senseia Aviego Rokaha, Los Angeles (USA)
Termin: 21-31 marca 2019 r.
Uczestnicy: trenerzy/instruktorzy PZKT
Przewidywany koszt: ok. 5500,00 zł (bilet lotniczy, zakwaterowanie, ubezpieczenie, koszt szkolenia)
Planowane dofinansowanie PZKT: do 50% ww. kosztów dla 10 osób
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro.pzkt@wp.pl do dnia 13.02.2019 r., podając: imię i nazwisko, klub, stopień zaawansowania, dane kontaktowe (nr telefonu i adres e-mail), informacje o dokonaniach organizacyjnych i szkoleniowych na rzecz PZKT, posiadane uprawnienia szkoleniowe instruktor/trener.II Międzynarodowy Turniej w Karate Tradycyjnym „Ararat Cup”
Miejsce: Erywań (Armenia)
Termin: 1-7 maja 2019 r.
Uczestnicy: zawodnicy i sędziowie PZKT
Przewidywany koszt: ok. 2500,00 zł (bilet lotniczy, zakwaterowanie, ubezpieczenie, opłaty startowe)
Planowane dofinansowanie PZKT: do 50% ww. kosztów dla 10 osób (8 zawodników + 2 sędziów)
Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro.pzkt@wp.pl do dnia 28.02.2019 r., podając: imię i nazwisko, klub, stopień zaawansowania, dane kontaktowe (nr telefonu i adres e-mail), zawodnicy - najważniejsze osiągnięcia sportowe w karate tradycyjnym, sędziowie - klasę sędziowską, najważniejsze sędziowane imprezy w karate tradycyjnym.a