Aktualności

18.10.2018 Weekend z karate
Zapraszamy członków klubów Polskiego Związku Karate Tradycyjnego wraz z rodzinami do udziału w ogólnopolskim spotkaniu integracyjnym o charakterze sportowo- rekreacyjnym, które odbędzie się w dniach 9-11 listopada 2018 r. w Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo - Stara Wieś”.

W programie zgrupowania:
  • zajęcia sportowo-rekreacyjne,
  • treningi karate tradycyjnego oraz samoobrony,
  • korzystanie z odnowy biologicznej dostępnej w ośrodku,
  • spotkania integracyjne.

Zgłoszenia: należy wysłać wiadomość na adres: biuro.pzkt@wp.pl do dnia 31.10.2018 r. z podaniem danych: imię i nazwisko uczestnika, rok urodzenia, stopień zaawansowania w karate / osoba nietrenująca karate, nazwa klubu, dane kontaktowe: nr telefonu, e-mail, ewentualnie dodatkowe informacje np. stopień pokrewieństwa zgłaszanych uczestników. Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie wpłaty za udział w zgrupowaniu.

Więcej informacji znajduje się w pliku do pobrania.

Dodatkowe informacje: tel. 22 404 44 38, 537 110 104, e-mail: biuro.pzkt@wp.pl.

Pliki do pobrania: