Aktualności

18.10.2018 World Budo Karate Children's Cup 2018
dpuchar dzieci litwa

 

 

World Budo Karate Children's Cup 2018

Polski Związek Karate Tradycyjnego organizuje udział polskiej delegacji w World Budo Karate Children's Cup 2018, który odbędzie się w dniach 23-24 listopada w Wilnie i Poniewieżu na Litwie.

Zgłoszenia osób zainteresowanych wyjazdem organizowanym przez PZKT prosimy przesyłać e-mail: biuro.pzkt@wp.pl oraz rezerwacje@gala-travel.pl (temat wiadomości: Zawody Litwa 2018) do dnia 25.10.2018 r., podając: imię i nazwisko uczestnika, nazwę klubu, datę urodzenia i dane kontaktowe: nr telefonu, e-mail oraz załączając potwierdzenie wpłaty zaliczki.

Zgłoszenia do udziału w turnieju dokonują kluby macierzyste zawodników bezpośrednio do organizatora zawodów wg zasad określonych w regulaminie turnieju.

W plikach do pobrania znajduje się regulamin turnieju oraz informacje dotyczące wyjazdu organizowanego przez PZKT.