Aktualności

18.10.2018 Mistrzostwa Europy w Karate Fudokan 2018 - wyjazd

Mistrzostwa Europy w Karate Fudokan
Słowenia - Portorož
5-10 grudnia 2018 r.


Informujemy, że Polski Związek Karate Tradycyjnego organizuje wyjazd na Mistrzostwa Europy w Karate Fudokan. Zgłoszenia osób zainteresowanych prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro.pzkt@wp.pl oraz rezerwacje@gala-travel.pl (temat wiadomości: ME Słowenia 2018) do dnia 31.10.2018 r., podając: imię i nazwisko uczestnika, nazwę klubu, datę urodzenia, status: zawodnik/coach/sędzia/osoba towarzysząca (np. rodzic), dane kontaktowe: nr telefonu, e-mail.
Zawodnicy: należy podać kategorię wiekową, stopień zaawansowania oraz konkurencje.
Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie wpłaty zaliczki w kwocie 200,00 zł/osoba na konto:
Gala-Travel Biuro Turystyki ul. Fabryczna 2, 20-301 Lublin
Konto: Santander Bank Polska   58 1090 2590 0000 0001 3063 6710
Tytuł przelewu: Słowenia 2018  + imię i nazwisko

Liczba miejsc jest ograniczona - po terminie zgłoszeń podana zostanie informacja o kwalifikacji uczestników, w przypadku wpłaty zaliczki i braku kwalifikacji - zaliczka zostanie zwrócona w całości; w przypadku wpłaty zaliczki i rezygnacji zawodnika po 31.10.2018 r. zaliczka jest bezzwrotna.

Informacje dotyczące wyjazdu znajdują się w pliku do pobrania.

Szczegółowe informacje dotyczące turnieju i regulamin:
http://www.fudokaninfo.com/invitation-letters-for-wff-wff-sport-and-ikkaido-championship-2018


Pliki do pobrania: