Aktualności

21.09.2018 Kurs trenerski PZKT
Informujemy, że PZKT planuje organizację kursu trenerskiego w I połowie 2019 r. W związku z tym prosimy instruktorów zainteresowanych poszerzeniem swoich uprawnień w zakresie szkolenia karate tradycyjnego o przesyłanie wstępnych zgłoszeń (na adres e-mail: biuro.pzkt@wp.pl) do dnia 30 września 2018 r., podając: imię i nazwisko, rok urodzenia, stopień, klub, adres e-mail i telefon do kontaktu. Warunkiem uruchomienia naboru na kurs jest zgłoszenie się odpowiedniej liczby osób.

Warunki, jakie musi spełniać kandydat na trenera:

Trener PZKT (uprawnienia: samodzielne prowadzenie zajęć w pełnym zakresie, w tym samodzielne prowadzenie szkoleniowe klubu):
Wymagania:
a) Stopień: min. 2 dan,
b) Wiek: ukończone 21 lat
c) Staż w pracy instruktorskiej: min. 3 lata,
d) Wykształcenie: min. średnie,
e) Przedstawienie zaświadczenia o niekaralności,
f) Przedstawienie odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu trenera karate,
g) Posiadanie ważnej indywidualnej licencji członkowskiej PZKT,
h) Posiadanie wymaganej liczby punktów do utrzymania licencji instruktora PZKT
(Uchwała Zarządu PZKT z dnia 9.12.2005 r. z późniejszymi zmianami).