Aktualności

21.09.2018 Kurs instruktora PZKT (październik - grudzień 2018)

Kurs instruktora PZKT
edycja październik-grudzień 2018Cele i zadania kursu:
- przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć programowych w ramach klubu przy współpracy z trenerem koordynatorem;
- zapoznanie uczestników z teoretycznymi, metodycznymi i organizacyjnymi zasadami procesu nauczania i treningu w karate tradycyjnego na poziomie podstawowym (do stopnia 4 kyu).

Wymagania formalne dla uczestnika kursu:
- stopień min. 3 kyu,
- wykształcenie min. średnie,
- rekomendacja klubu macierzystego zawierająca informację o nadzorującym trenerze koordynatorze,
- licencja PZKT,
- zaświadczenie o niekaralności,
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pracy instruktora.

Planowane terminy szkoleń:

w miesiącach październik- grudzień zjazdy w systemie weekendowym (5).


Zgłoszenia:
do dnia 30.09.2018 r.: należy przesłać na adres e-mail: biuro.pzkt@wp.pl (temat wiadomości: kurs instruktorski październik- grudzień 2018) wypełniony formularz zgłoszeniowy + potwierdzenie wpłaty zaliczki.

Sczegółowe informacje znajdują się w pliku do pobrania.