Aktualności

23.07.2018 2018 Światowy Festiwal Renesans Karate-Do: informacje organizacyjne
St. John’s, Nowa Fundlandia (Kanada) - 2018 Światowy Festiwal Renesans Karate-Do:
- Mistrzostwa Świata w Tradycyjnym Karate-Do
- Puchar Świata Dzieci w Tradycyjnym Karate-Do
Termin: 21.10 – 30.10.2018

UCZESTNICY:
1. Zawodnicy w kategoriach dziecięcych do 13 lat włącznie (rok ur. 2005 i później): uczestnicy ogólnopolskiego programu PZKT „Sportowy Talent” 2018; o kwalifikacji zawodników decyzję podejmą trenerzy programu.
2. Zawodnicy w kategoriach wiekowych kadet, junior, młodzieżowiec, senior - od 14 lat (rok ur. 2004 i wcześniej): zawodnicy kadry narodowej uczestniczący w 2018 r. w procesie szkolenia; o kwalifikacji zawodników decyzję podejmą trenerzy kadry narodowej.
3. Sędziowie - sędziowie PZKT z aktualnymi uprawnieniami (klasa międzynarodowa).
4. Inne osoby: instruktorzy/trenerzy PZKT, rodzice zawodników lub osoby towarzyszące.

Ważne: Do udziału w wyjeździe brane będą pod uwagę wyłącznie osoby, które dokonają zgłoszenia zgodnie z poniższą informacją do dnia 31.07.2018 r.

KOSZTY WYJAZDU:
Przewidywany koszt wyjazdu: 7-7,5 tys./os., cena obejmuje: bilet lotniczy na trasie Warszawa – St John’s – Warszawa (lot z 2 przesiadkami), 8 noclegów ze śniadaniami.
Dofinansowanie kosztów wyjazdu: dla zawodników kadry narodowej powołanych przez PZKT do udziału w zawodach: dofinansowanie dla 20 osób w kategoriach wiekowych kadet i junior oraz 20 zawodników w kategoriach wiekowych młodzieżowiec i senior - dofinansowanie ok. 50 % kosztów wyjazdu.
Jednocześnie informujemy, że PZKT stara się o dodatkowe środki finansowe dla wyżej wymienionych grup zawodników oraz dla sędziów. Pozostałe osoby pokrywają koszty w całości we własnym zakresie.

ZGŁOSZENIA:
W celu potwierdzenia wyjazdu prosimy o wpłatę zaliczki na bilet lotniczy w wysokości 1500,00 zł do dnia 31.07.2018 r., dane do wpłat:
Gala-Travel Biuro Turystyki ul. Fabryczna 2, 20-301 Lublin
Konto: Bank Zachodni WBK 58 1090 2590 0000 0001 3063 6710
Tytuł przelewu: Karate Kanada St John’s + imię i nazwisko zgłaszanego uczestnika
Potwierdzenie proszę przesłać na adresy e-mail: rezerwacje@gala-travel.pl, biuro.pzkt@wp.pl

Uwaga: Po wniesieniu opłaty zaliczkowej za udział w wyjeździe: przy braku kwalifikacji zawodnika do udziału w wyjeździe – wpłata zostanie zwrócona w całości, w przypadku kwalifikacji zawodnika i jego rezygnacji z udziału w wyjeździe - wpłata nie podlega zwrotowi.