Aktualności

27.04.2018 II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między Wschodem a Zachodem”
dmiędzy wschodem

 

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa:
Między Wschodem a ZachodemW dniach 20-21 kwietnia 2018 roku w murach Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku po raz drugi odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między Wschodem a Zachodem. Tradycyjne dalekowschodnie sztuki walki jako tekst kultury, filozofia, sztuka i sport”. W jej ramach odbyły się warsztaty jogi i zen, pokazy karate tradycyjnego (Karate Klub Wejherowo) oraz judo (UKS Conrad Gdańsk), a także seminarium z prezesem Polskiego Związku Karate Tradycyjnego Włodzimierzem Kwiecińskim (8. dan). W piątkowym i sobotnim treningu udział wzięło niemal 300 osób, od dzieci po osoby dorosłe. Seminarium piątkowe i sobotnie, po południu, przeznaczone było dla osób zaawansowanych (od 5. kyu), zaś w sobotę rano dla wszystkich. Spotkanie z senseiem Kwiecińskim to rzadka okazja do zobaczenia i posłuchania jednego z największych autorytetów w dziedzinie karate tradycyjnego i japońskiego budo w Polsce i na świecie.


Ideą, która przyświecała organizatorom konferencji, była interdyscyplinarna dyskusja o dalekowschodnich sztukach walki i wartościach, jakimi wzbogacają one, często „jednowymiarowego”, skoncentrowanego na materialistycznej i skrajnie indywidualistycznej postawie, człowieka Zachodu. Ponadto wydarzenie miało być promocją kultury Dalekiego Wschodu i wywodzącego się z niej karate tradycyjnego.


W części naukowej odbyły się liczne, niezwykle interesujące prelekcje: prezydent WTKF, prezes PZKT dr Włodzimierz Kwieciński: Znaczenie przepisów sędziowskich dla tożsamości tradycyjnego karate-do; prof. nadzw. dr hab. Władysław Jagiełło:  Potencjał naukowy Zakładu Teorii i Metodyki Sportów Walki Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku; prof. nadzw. dr hab. Marek Adam: Barwy białe i czerwone w kulturze Japonii; prof. nadzw. dr hab. Kamil Zeidler, mgr Luiza Kliczkowska: Ideał samuraja w kulturze Zachodu; mgr Karol Kloskowski: Obrona konieczna a sztuki walki; dr Zbigniew Landowski: Szkice z historii karate. Ojcowie współczesnego karate: Gichin Funakoshi, Masatoshi Nakayama, Masutatsu Ōyama, Hidetaka Nishiyama; dr Paweł Karpow: Trening karate tradycyjnego dla dzieci w wieku 5-12 lat z elementami integracji sensorycznej; mgr Paweł Bator: Zasady Budo i psychosomatyczne praktyki jogi w kreowaniu pozytywnych nawyków i osiąganiu sukcesów w sporcie oraz życiu osobistym; dr Anna Konieczna: Powięzie a trening sztuk walki i joga; dr Iwona Bonisławska, Wiesław Olewicz: Ocena wykonania kata z grupy heian – rozwiązania praktyczne; mgr Wojciech Kalinowski: Mity i rzeczywistość – wychowawcze aspekty sztuk walki; dr Monika Żmudzka, mgr Mirosław Ellwart: Etyczność sportów walki w opinii studentów AWFiS; mgr Dariusz Sikorski: Myśl na większą skalę.


W ramach wydarzeń kulturalnych odbyły się warsztaty: jogi, prowadzony przez senseia Pawła Batora, instruktora jogi oraz karate tradycyjnego, a także warsztat zen, prowadzony przez Jarosława Chybickiego, praktykującego zen w tradycji japońskiej szkoły zen soto, uczenia Jakusho Kwonga Roshiego, spadkobiercy słynnego mistrza zen Shunryu Suzukiego.


Już dziś zapraszamy na III Ogólnopolską Konferencję Naukową „Między Wschodem a Zachodem. Tradycyjne dalekowschodnie sztuki walki jako tekst kultury, filozofia, sztuka i sport”, która odbędzie się wiosną 2019 roku w gdańskiej AWFiS.
Organizatorami konferencji byli Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego w Gdańsku oraz Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego. Wydarzenie objęte zostało patronatem Prezydentów Miast Gdańska, Gdyni i Sopotu – Pawła Adamowicza, Wojciecha Szczurka i Jacka Karnowskiego oraz Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka. Komitet naukowy konferencji: prof. nadzw. dr hab. Waldemar Moska (AWFiS), prof. nadzw. dr hab. Kamil Zeidler (UG), prof. nadzw. dr hab. Marek Adam (AWFiS), prof. nadzw. dr hab. Piotr Godlewski (AWFiS), prof. nadzw. dr hab. Władysław Jagiełło (AWFiS). Komitet organizacyjny: dr Monika Żmudzka (AWFiS), mgr Mirosław Ellwart (OZKT w Gdańsku), mgr Beata Zarach (AWFiS).


Monika Żmudzka
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku


Fotorelacje:
Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Między Wschodem a Zachodem

Regionalny Kurs Mistrzowski - sensei Włodzimierz Kwieciński 8 Dan