Aktualności

26.03.2018 I Międzynarodowey Turniej Karate - Okinawa (Japonia)
I Międzynarodowey Turniej Karate - Okinawa (Japonia)
1-8.08.2018 r., Okinawa Karate Kaikan

 
Z przyjemnością informujemy, że 21 marca 2018 r. otrzymaliśmy informację, że członkowie World Traditional Karate-Do Federation, w tym przedstawiciele Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, są zaproszeni przez rząd Okinawy do udziału w pierwszym, międzynarodowym turnieju karate na Okinawie -  1st Okinawa Karate International Tournament oraz w międzynarodowym seminarium karate. Jest to bardzo ważne, historyczne wydarzenie we współpracy WTKF z Japonią w zakresie karate.
 
W związku z tym PZKT organizuje wyjazd do Japonii i udział w wydarzeniu. W delegacji PZKT mogą znaleźć się zawodnicy (od 15 roku życia ) i instruktorzy PZKT. Aktualny koszt to ok. 6000,00 zł (bilety lotnicze, zakwaterowanie, wyżywienie, udział w wydarzeniu - turniej, seminarium). Jednocześnie informujemy, że PZKT będzie starał się dofinansować część kosztów zakwalifikowanym uczestnikom.
 
ZGŁOSZENIA:
zgłoszenia do udziału zainteresowanych osób należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.03.2018 r. na adres e-mail: promocja.karate@wp.pl (tytuł wiadomości: Japonia 2018), należy podać: imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, klub, instruktor prowadzący, grupa krwi, telefon i e-mail kontaktowy.
Do zgłoszenia należy dołączyć potwierdzenie wpłaty kwoty 200,00 zł (opłata związana z udziałem, która zostanie wpłacona organizatorowi wydarzenia)  na konto:
Polski Związek Karate Tradycyjnego, 90- 057 Łódź, ul. Sienkiewicza 85/87
Nr konta: 06 8988 0001 0000 0017 8930 0007
treść: Japonia 2018, imię i nazwisko uczestnika
 
W przypadku kwalifikacji zgłoszonej osoby i jej późniejszej rezygnacji - opłata nie podlega zwrotowi, w przypadku dokonania wpłaty i braku kwalifikacji - PZKT zwróci wpłacającemu opłatę w całości.
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE na temat wydarzenia dostępne są na stronie: https://okinawa-karate.okinawa/en/schedule/
 
DODATKOWE INFORMACJE: Andrzej Maciejewski tel. 507 197 540, biuro PZKT tel. 22 404 44 38.