Aktualności

09.03.2018 Start w turniejach karate fudokan w Belgradzie
dserbia - turnieje

 

 

W marcu w Belgradzie (Serbia) rozegrane zostaną dwa turnieje karate fudokan: 1st World Club Open Cup oraz International Individual Karate Cup Red Star – Brothers Jorga. Zachęcamy zawodników z klubów PZKT do udziału w obu turniejach.

1st World Club Open Cup for all categories
24.03.2018 r., Belgrad (Serbia)

International Individual Karate Cup Red Star – Brothers Jorga
for Children, Cadets, Juniors, Youth, Seniors and Veterans
25.03.2018 r., Belgrad (Serbia)
 
W związku z planowanym wyjazdem transportem zorganizowanym zawodników z klubów PZKT na te turnieje (transport dofinansowany przez PZKT), uprzejmie prosimy o przesłanie zgłoszeń zawodników chętnych do udziału w zawodach na e-mail: promocja.karate@wp.pl do dnia 11.03.2018 r. W zgłoszeniu należ podać: imię i nazwisko zawodnika; klub; rok urodzenia; stopień zaawansowania; turniej, w którym zawodnik chce wziąć udział; konkurencje, w których zawodnik chce startować; dane kontaktowe: nr telefonu i adres e-mail.
Można przesyłać składy drużyn lub zgłoszenia pojedynczych zawodników - w przypadku potrzeby kompletowane będą drużyny złożone z zawodników aktualnie z różnych klubów.
Kluby i zawodnicy, którzy przesłali już swoje zgłoszenia, nie muszą ich wysyłać ponownie.

Więcej informacji:
Biuro Promocji PZKT w Warszawie tel. 22 404 44 38
Andrzej Maciejewski tel. 507 197 540