Aktualności

22.09.2017 Kurs instruktora PZKT

Kurs instruktora Polskiego Związku Karate Tradycyjnego

Polski Związek Karate Tradycyjnego ogłasza nabór na kurs instruktora PZKT. Szkolenie obejmować będzie 100 godzin i przeprowadzone zostanie w miesiącach: listopad 2017 r. - luty 2018 r.

CELE I ZADANIA KURSU:
- przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć programowych w ramach klubu przy współpracy z trenerem koordynatorem,
- zapoznanie uczestników z teoretycznymi, metodycznymi i organizacyjnymi zasadami procesu nauczania i treningu w karate tradycyjnego na poziomie podstawowym (do stopnia 4 kyu).

WYMAGANIA FORMALNE DLA UCZESTNIKA KURSU:
- stopień min.: 3 kyu,
- wykształcenie min. średnie,
- rekomendacja klubu macierzystego zawierająca informację o nadzorującym trenerze koordynatorze,
- licencja PZKT,
- zaświadczenie o niekaralności,
- zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pracy instruktora.

PLANOWANE TERMINY SZKOLEŃ EDYCJI KURSU:
- miesiące listopad 2017-luty 2018 – 4 zjazdy weekendowe*,
- podsumowanie i egzamin – Gasshuku zimowe PZKT (luty 2018)*.

* PZKT zastrzega sobie możliwość zmiany terminów.

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW:
Do dnia 23 października 2017 r.: należy przesłać na adres: promocja.karate@wp.pl (temat wiadomości: kurs instruktorski listopad 2017/ luty 2018) wypełniony formularz zgłoszeniowy + potwierdzenie wpłaty zaliczki.