Aktualności

31.05.2017 Kurs instruktora PZKT

Kurs instruktora PZKT

Polski Związek Karate Tradycyjnego ogłasza nabór na kurs instruktora PZKT. Szkolenie obejmować będzie 100 godzin i przeprowadzone zostanie w miesiącach: lipiec-sierpień 2017 r.


Cele i zadania kursu:

  • przygotowanie uczestników do prowadzenia zajęć programowych w ramach klubu przy współpracy z trenerem koordynatorem,
  • zapoznanie uczestników z teoretycznymi, metodycznymi i organizacyjnymi zasadami procesu nauczania i treningu w karate tradycyjnym na poziomie podstawowym (do stopnia 4 kyu).


Wymagania formalne dla uczestnika kursu:

  • stopień min. 3 kyu,
  • wykształcenie min. średnie,
  • rekomendacja klubu macierzystego zawierająca informację o nadzorującym trenerze koordynatorze,
  • licencja PZKT,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do pracy instruktora.


Planowane terminy szkoleń letniej edycji kursu:

  •  * 9-16.07.2017 r., Krasnobród/ Zamość
  •  * 8-13.08.2017 r., Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś”


* PZKT zastrzega sobie możliwość zmiany terminów

 

Zgłoszenia kandydatów:
do dnia 30.06.2017  r. należy przesłać na e-mail: promocja.karate@wp.pl (temat wiadomości: kurs instruktorski) wypełniony formularz zgłoszeniowy + potwierdzenie wpłaty zaliczki.