Aktualności

16.02.2017 Zgłoszenia do programu „Aktywny Senior – Karate 50+”

Miło nam poinformować, że w 2017 roku ponownie uruchamiamy program „Aktywny Senior – Karate 50+”, który ma na celu wspierać, upowszechniać i umożliwiać aktywność fizyczną osobom starszym w atrakcyjnej i odpowiedniej dla ich wieku formie.


Program obejmuje prowadzenie regularnych, nieodpłatnych zajęć sportowych w wymiarze 12 jednostek treningowych w ramach jednej grupy w okresie marzec-czerwiec (edycja wiosenna) oraz wrzesień-grudzień (edycja jesienna).


„Aktywny Senior – Karate 50+” to zajęcia z elementami karate tradycyjnego, w których biorą udział osoby w wieku 50 lat i starsze. Dodatkową atrakcją dla najbardziej zaangażowanych uczestników projektu jest nieodpłatny udział w ogólnopolskich spotkaniach (miesiąc maj lub czerwiec i listopad lub grudzień), które odbędą się w wyjątkowym ośrodku – Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo-Stara Wieś”.


Projekt planuje wsparcie finansowe ze środków PZKT w wysokości do 100 zł za jednostkę treningową. Instytucja uczestnicząca w realizacji projektu zobowiązana jest do wkładu własnego w wysokości około 20% otrzymanych środków. O dofinansowanie można ubiegać się w lokalnych samorządach. Dodatkowo realizowane będzie wsparcie promocyjne ze strony PZKT, między innymi poprzez zaprojektowanie szaty graficznej materiałów szkoleniowych, promocje na stronie internetowej oraz portalu społecznościowym Facebook.

W pliku do pobrania znajduje się formularz zgłoszeniowy do udziału w programie. Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie uzupełnionego załącznika na adres e-mail: promocja.karate@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie 22.03.2017 r. oraz przesłanie oryginalnego dokumentu pocztą do Biura Promocji PZKT w Warszawie. Zgłoszenia po ww. terminie nie będą przyjmowane.