Aktualności

11.03.2017 Konferencja: Między Wschodem i Zachodem – tradycyjne dalekowschodnie sztuki walki jako tekst kultury, filozofia, sztuka i sport
dmiędzy wschodem a zachodem_konf_2017

 

 

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Między Wschodem i Zachodem – tradycyjne dalekowschodnie sztuki walki jako tekst kultury, filozofia, sztuka i sport”, której towarzyszyć będzie m.in. finał Polskiej Ligi Karate Tradycyjnego 2017 oraz seminarium z prezydentem WTKF Włodzimierzem Kwiecińskim 8 Dan. Konferencja odbędzie się w Gdańsku, w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w dniach 28-30 kwietnia 2017 r.

 

Obszary tematyczne konferencji:
1. Tradycyjne dalekowschodnie sztuki walki jako tekst kultury. Recepcja kultury Dalekiego Wschodu i wschodnich sztuk walki w świecie Zachodu
2. Tradycyjne dalekowschodnie sztuki walki jako filozofia. Świat i człowiek w filozofii Dalekiego Wschodu i jej reminescencje w dalekowschodnich sztukach walki
3. Przeszłość i przyszłość karate tradycyjnego – narodziny, przemiany i perspektywy rozwoju. Rozwój karate tradycyjnego w Polsce i na świecie
4. Formowanie doskonałego człowieka – wychowawcze aspekty dalekowschodnich sztuk walki
5. Karate tradycyjne jako sport – korzyści i uwarunkowania treningu karate


Program ramowy (program szczegółowy znajduje się poniżej w pliku do pobrania):
Piątek 28 kwietnia 2017 r.
15:00 – 19:00 Otwarcie konferencji, obrady plenarne
19:00 – 21:00 Projekcja filmu i warsztaty jogi, zen i wendo

Sobota 29 kwietnia 2017 r.
09:30 – 10:00 Wykład Mistrzowski (Włodzimierz Kwieciński 8 Dan)
10:30 – 12:00 Konferencja (obrady w sekcjach), dyskusja
12:00 – 13:00 Wykład Dariusz Sikorski „Uwierz bardziej w siebie i myśl na większą skalę”
13:30 – 14:30 Poczęstunek
15:00 – 17:00 Finał Polskiej Ligi Karate Tradycyjnego
17:30 – Seminarium/trening z prezydentem WTKF Włodzimierzem Kwiecińskim (grupa zaawansowana)

Niedziela 30 kwietnia 2017 r.
10:00 – 12:00 Seminarium/trening z prezydentem WTKF Włodzimierzem Kwiecińskim (grupa początkująca)

 

Organizatorzy:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego, Polski Związek Karate Tradycyjnego oraz Okręgowy Związek Karate Tradycyjnego w Gdańsku

 

Zgłoszenia na formularzu załączonym poniżej prosimy przesyłać do dnia 18 marca 2017 r. na adres:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu
Katedra Nauk Społecznych, pok. 15 B
im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
ul. K. Górskiego 1, 80-336 Gdańsk
z dopiskiem: Konferencja „Między Wschodem a Zachodem”
lub e-mailem na adres: biuro.konferencja@wp.pl

 

Opłatę konferencyjną w wysokości 300 zł prosimy uiścić do 31 marca 2017 r. Opłata obejmuje czynne uczestnictwo w konferencji, wygłoszenie referatu, publikację artykułu po uzyskaniu pozytywnej recenzji, poczęstunek.

 

Serdecznie zapraszamy!