Aktualności

01.12.2016 Konferencja: Między Wschodem i Zachodem – tradycyjne dalekowschodnie sztuki walki jako tekst kultury, filozofia, sztuka i sport
a

 

Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Między Wschodem i Zachodem – tradycyjne dalekowschodnie sztuki walki jako tekst kultury, filozofia, sztuka i sport”, która odbędzie się w Gdańsku, w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w dniach 28-30 kwietnia 2017 r.

Podczas konferencji poruszone zostaną tematy:
1. Tradycyjne dalekowschodnie sztuki walki jako tekst kultury. Recepcja kultury Dalekiego Wschodu i wschodnich sztuk walki w świecie Zachodu
2. Tradycyjne dalekowschodnie sztuki walki jako filozofia. Świat i człowiek w filozofii Dalekiego Wschodu i jej reminescencje w dalekowschodnich sztukach walki
3. Przeszłość i przyszłość karate tradycyjnego – narodziny, przemiany i perspektywy rozwoju. Rozwój karate tradycyjnego w Polsce i na świecie
4. Formowanie doskonałego człowieka – wychowawcze aspekty dalekowschodnich sztuk walki
5. Karate tradycyjne jako sport – korzyści i uwarunkowania treningu karate

Konferencji towarzyszyć będzie m.in. finałowy turniej Polskiej Ligi Karate Tradycyjnego 2017 i Regionalny Kurs Mistrzowski, który poprowadzi sensei Włodzimierz Kwieciński 8 Dan.

Organizatorzy:
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, Centrum Studiów Azji Wschodniej Uniwersytetu Gdańskiego, Polski Związek Karate Tradycyjnego oraz Okręgowego Związek Karate Tradycyjnego w Gdańsku

Serdecznie zapraszamy!